De Christelijke – Evangelische Videotheek is één van de projecten van de Evangelische Video Stichting (EVS)

Algemeen

De Evangelische Video Stichting, afgekort EVS, is een Christelijke non-profit stichting en opgericht in 1990. EVS is ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor NW-Holland, Hoorn onder nummer 41 23 56 35. EVS is door de belastingdienst van de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat giften  aftrekbaar zijn op aangifte belasting formulier.  Meer informatie over ANBI kan men vinden op www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl/giften.

Wie zijn wij Christelijke Videotheek
Wie zijn wij Christelijke Videotheek

Christelijke – Evangelische Videotheek

De Videotheek leent dvd’s uit op basis van wederzijds vertrouwen. De videotheek draagt voor elke uitgeleende dvd uitleenrechten af aan Stichting Leenrecht, onderdeel van Buma/Stemra in Hoofddorp. De videotheek is gebaseerd op het Woord van God en dient als hulpmiddel voor geloofsopbouw. Uitgeleende dvd’s vervangen niet de Bijbel. De Videotheek handhaaft de fundamenten van het geloof en is zich bewust van verschillende visies over de uitleg van de Bijbel. De stichting is niet verbonden aan enig kerkelijke richting, doch stelt zich positief op ten aanzien van elke Bijbelgetrouwe denominatie.

Er is een groot en breed assortiment ondergebracht in categorieën en sub categorieën. Via een bestelformulier ontvangt men de dvd’s plus een verzendbon. Wij hebben gekozen om de dvd’s in een simpele plastic hoesje te verzenden zonder dvd box en omslag. Dit om de verzendkosten zo laag mogelijk te houden. Verdere informatie over uitleenkosten, spelregels, enz. kunt u vinden op de site onder “Uitleenvoorwaarden“.

De Videotheek VERKOOPT GEEN DVD’s, wij lenen alleen uit. U dient altijd de Dvd(’s) voldoende gefrankeerd terug te sturen, die voor eigen rekening zijn.

Alle Dvd’ zijn eigendom van de Christelijke-Evangelische Videotheek, onderdeel van EVS.

De videotheek heeft twee domein namen www.evangelischevideotheek.nl  en www.christelijkevideotheek.nl

 

Meer informatie over de Stichting

De Christelijke – Evangelische Videotheek is een onderdeel van de Evangelische Video Stichting

Op EvsMedia.nl vindt u alle informatie  van de stichting en de projecten van de stichting

Wie zijn wij Christelijke Videotheek