Let op! Als de button "In Winkelmand" niet wordt weergegeven, is de dvd reeds uitgeleend.

K1005 – Omega Serie: Verlost van demonie

Film informatie

Uitleennr : K1005
Duur : 50 min.
Taal : Nederlands en Engels
Ondertitels : Nederlands waar nodig is
Categorie : Getuigenissen Omega
Subcategorie :

4,00

Beschikbaar

Bevrijd van boze machten. De schrijfster Doreen Irvine uit Engeland was voorheen hogepriesteres van de satanskerk, een soort opperheks. Ze vertelt hoe kwade machten haar volledig in bezit hadden genomen. Ze diende satan, hij was haar meester en ze gaf zich helemaal aan hem over.
In deze aflevering wordt heel duidelijk dat de boze, de satan, een realiteit is. De getuigenissen van de gasten in het programma laten daar geen twijfel over bestaan. Er is echter bevrijding mogelijk. Jezus Christus is Overwinnaar. Hij is machtiger dan de satan en zijn demonen. Er moet tegelijk wel een stuk nuchterheid zijn. Een soort gulden middenweg tussen een overdreven angst voor demonen en het totaal ontkennen ervan. We citeren enkele gasten uit het programma. We laten iemand aan het woord naar aanleiding van de artikelen in Visie over Jomanda en hadden een gesprek met Ineke van Dok-Mak, die tientallen jaren in het occulte zat, daaruit bevrijd werd en nu een praktijk als psychologe-gesprekstherapeute heeft. De hoofdgast in dit programma is Doreen Irvine uit Engeland. Zij was voorheen hogepriester van de satanskerk. Ze was een soort opperheks. Ze vertelt hoe kwade machten haar volledig in bezit hadden. ,,Ik diende de satan, hij was mijn meester. hij bestaat echt. Ik gaf me helemaal aan hem over. Op een dag ging Doreen lrvine naar een evangelisatiebijeenkomst, met het doel om de samenkomst te verstoren. Dat pakte echter anders uit. Haar hart ging open voor het Evangelie. Maar de satan wilde haar niet laten gaan. Er brak een zware geestelijke strijd los. Er werd de hulp ingeroepen van een voorganger die bekend was met de dienst van bevrijding. Volgens hem was hier duidelijk sprake van demonie. Toen de demonen in de Naam van de Here Jezus waren uitgedreven, was Dorvine verlost van de boze. Uit de getuigenissen in het programma wordt duidelijk dat mensen door verschillende oorzaken demonisch besmet kunnen worden. Dat kan bij voorbeeld gebeuren door een bezoek aan een magnetiseur, of een spiritist. Fennie van de Kamp vertelt dat haar voorgeslacht zich bezig had gehouden met spiritisme. ,,lk werd steeds angstiger. Ik hoorde stemmen en wilde dood. Een andere gast in het programma is Anita. Ze had een of andere kwaal en ging daar vaak voor naar de dokter. Dat had echter geen resultaat. Ze kreeg toen een adresje van een paranormale genezer. ,,Daar ben ik occult besmet geraakt. De Hervormde predikant ds. J. Huitema uit Heerenveen stelt op de vraag hoe boze geesten zon grip op mensen kunnen krijgen: ,,ln veel gevallen heeft men het gezocht. De deur is opengezet door de manier van leven, of vroeger al in de familie. Concreet noemt hij: occulte spelletjes, overmatig drankgebruik en horrorfilms. Iemand die actief is in de dienst van de bevrijding, is Leida van Diemen. Ze merkt op dat ze altijd nagaat of er een invalspoort is geweest voor demonische invloeden. Leida vertelt dat ze vroeger in de macht van een boze geest was gekomen nadat ze had meegedaan aan glaasje draaien. ,,Toen ik daarna tot bekering kwam, zag ik dat ik daarmee gezondigd had, Ik kreeg een zeer angstige nachtmerrie. Ik heb toen gezegd: Jezus, ik pleit op de kracht van Uw Bloed. Zo ben ik bevrijd.

Uit de EO serie Omega 1997 (4:3)