Let op! Als de button "In Winkelmand" niet wordt weergegeven, is de dvd reeds uitgeleend.

H3203 – Johan Maasbach ‘Saluut”. Dienstknecht des Heren (Dankdienst)

Film informatie

Uitleennr : H3203
Duur : 55 min.
Taal : Nederlands
Ondertitels : GEEN
Categorie : Documentaires
Subcategorie :

4,00

Beschikbaar

Evangelist Johan Maasbach 1918 - 1997. Op donderdag 18 september 1997, s'avonds om half tien, heeft de Here God Zijn trouwe dienstknecht Johan Maasbach op 78-jarige leeftijd in Zijn liefdevolle armen gesloten. Hij is heengegaan in alle rust en vrede, in de aanwezigheid van zijn vrouw en kinderen terwijl zij geestelijke liederen zongen. Na een lang leven leven onder Gods rijke zegen te hebben gearbeid, heeft hij alle dagen mogen vervullen die de Here voor hem had. Omringd door engelen, is hij in Goddelijke rust en vrede triomfantelijk het Koninkrijk der hemelen ingegaan. Volgens zijn eigen woorden was het 'niet door goede werken, maar wegens de Grote Genade Gods'. Zijn laatste woorden waren: 'Ik heb het werk volbracht wat de Here mij gegeven heeft' Wij spreken niet van rouw, maar zijn dankbaar dat hij nu mag zijn in de hemelse heerlijkheid met zijn Heer en Heiland, Jezus Christus. Natuurlijk zullen wij hem erg missen, omdat hij zoveel van hem houden. Hij was een vader voor velen !