Let op! Als de button "In Winkelmand" niet wordt weergegeven, is de dvd reeds uitgeleend.

H0820- Bestaat er bewijs voor macro-evolutie?

Film informatie

Uitleennr : H0820
Duur 75 min.
Taal : Duits
Ondertitels : Nederlands
Categorie : Documentaires
Subcategorie Creationisme – Evolutie

4,00

Beschikbaar

Volgens het evolutiemodel van Darwin hebben de hogere organismen zich uit de lagere levensvormen ontwikkeld. Dit wordt macro-evolutie genoemd.Maar naar de bewijzen wordt tot op de dag van vandaag nog gezocht. Er zijn bijvoorbeeld tot nu toe geen mutaties bekend, die complexe structuren hebben geschapen. De veelgeprezen hogere ontwikkeling is ondanks diepgaand onderzoek niet experimenteel na te bootsen, en ook niet eenduidig uit de natuur af te leiden. Opmerkelijk is de poging van Darwinistische evolutietheoretici aan het begin van de 20e eeuw om de erfelijkheidswetten van Mendel uit te bannen. Zij vonden hun theorie belangrijker dan de dialoog over wetenschappelijke feiten. In het Derde Rijk diende de leer van evolutieaanhanger Haeckel voor de wetenschappelijke onderbouwing van de rassenhysterie van de nationaal-socialisten. Na de vergeefse zoektocht naar bewijzen voor macro-evolutie dringt
een oude vraag zich in volle hevigheid op. Is het wonder van het leven misschien terug te voeren op intelligentie, wijsheid en geest? Het bijbels ontstaansmodel gaat hier van uit en kan de afwezigheid van bewijzen voor macro-evolutie goed verklaren.