Let op! Als de button "In Winkelmand" niet wordt weergegeven, is de dvd reeds uitgeleend.

H0606 – Hoogtepunten uit de Expo Exodus (1991)

Film informatie

Uitleennr : H0606
Duur 140 min.
Taal : Engels
Ondertitels : Nederlands
Categorie : Documentaires
Subcategorie Bijbel

4,00

Beschikbaar

De opnamen zijn gemaakt tijdens de Expo Exodus in 1991
Deel 1: Deuren in de Bijbel 0.50 uur
De open deur (de deur in Noachs Ark).
De veilige deur (de Hebreeuwse huis deuren in Egypte).
De enige deur (de deur van de schaapskooi).
De deur naar het eeuwige leven (de deur die Nikodemus niet kende).
De deur uit het Hooglied (de deur die u zelf moet openen).

Deel 2: De Tabernakel van Mozes 1.00 uur
De betekenis van de Tabernakel van Mozes in het licht van het Nieuwe Testament. In allerlei publicaties worden zeer verdienstelijke uiteenzettingen gegeven van de manier waarop de Tabernakel het Evangelie van Jezus Christus kan illustreren. Met deze band wordt nu een ander doel beoogd. Op heel begrijpelijke manier wordt de betekenis die het Niewe Testament aan de Tabernakel van Mozes geeft uiteengezet met het oog op de voorrechten die God aan de christenen heeft gegeven. Daarover is in het Nederlandse taalgebied heel wat minder gepubliceerd. Het laatste deel van 10 minuten bevat een Evangelische toepassing van de Tabernakel voor kinderen, die wordt gegeven aan de hand van een schaalmodel.

Deel 3: Van Kleitablet tot computerschijf 0.30 uur
De kritiek op de Bijbel en met name op het boek Genesis drong in de tweede helft van deze eeuw vele protestantse en rooms-katholieke kerken binnen. Ook in het christelijk onderwijs is deze kritiek nu welhaast algemeen verbreid. Het heet dan o.a. dat de, inderdaad onlooochenbare, Babylonische cultuurelementen in de eerste helft van Genesis duidelijk bewijzen dat dit boek eerst in de late koningstijd of pas na de ballingschap te boek zou zijn gesteld. Mozes zou Genesis dus niet geschreven kunnen hebben. Dit deel geeft een antwoord op deze kritiek en laat het volgende zien:
Een demonstratie van het schrijven van spijkerschrift op kleitabletten.
De fabricage van papyrus.
Het Egyptisch Hirogliefenschrift en proto-Sinaitisch schrift.
De Dode-zee-rollen. Het schrijven op perkament.
De fabricage van geschept papier in de middeleeuwen.
Een op ware grootte nagebouwd model van de eerste drukpers uit 1450 na Chr.
Het wonder van de kleinste Bijbel ter wereld.
Het werk van Wycliffe Bijbelvertalers.
De Bijbel op computerschijf.