Let op! Als de button "In Winkelmand" niet wordt weergegeven, is de dvd reeds uitgeleend.

H0206 – Evolution, Auschwitz & Abortion

Film informatie

Uitleennr : H0206
Duur 60 min.
Taal : Nederlands  en Engels
Ondertitels : Nederlands waar nodig
Categorie : Documentaires
Subcategorie Abortus – Prolife

4,00

Beschikbaar

NEDERLANDS:
Wat heeft Evolutie te maken met abortus
Wat betekent het woord Eugenetica in Evolutie.
Waar liggen de wortels van de Holocaust.
En waarom heeft dit allemaal te maken met Abortus?
Bekijk de Dvd met een open mind en u zult zien dat de wortels hetzelfde zijn. De rode lijn in deze docu is de Eugenetica beweging die ontstaan is in Amerika, door Rothschild, Carnegies, Wedgewood, Rockenfellers enz. Men had een probleem met de snel groeiende neger bevolking.
Naschrift:
De genoemde namen komen anno 2020 weer naar boven om de wereld bevolking uit te dunnen en via globalisme een wereldorde te stichten.

ENGLISH:
What does Evolution have to do with abortion
What does the word Eugenics in Evolution mean.
Where are the roots of the Holocaust.
And why does all this have to do with Abortion?
Watch the DVD with an open mind and you will see that the roots are the same. The red line in this documentary is the Eugenics movement that originated in America, through Rothschild, Carnegies, Wedgewood, Rockenfellers, etc. There was a problem with the rapidly growing Negro population.
Postscript:
The names mentioned will surface again in 2020 to thin out the world population and to establish a world order through globalism.