Let op! Als de button "In Winkelmand" niet wordt weergegeven, is de dvd reeds uitgeleend.

B0004 – De verhalen van Jezus: De drie Wijzen uit het Oosten – Het Paasverhaal

Film informatie

Uitleennr : B0004
Duur 90 min.
Taal : Nederlands
Ondertitels : GEEN
Categorie : Teken- animatiefilms
Subcategorie

4,00

Beschikbaar

De verhalen van Jezus: Op een dag, zoals voorspeld was door de profeten, kwam Jeus in het Heilige Land. Hij vervulde alle voorspellingen uit het Oude Testament en bewees dat Hij de Christus was, de Zoon van God. Hij maakte indruk bij het volk met de wonderen die Hij verrichtte. Hij veranderde water in wijn, een aantal wonderbaarlijke spijziging vonden plaats. Hij genas een dienaar van zijn koorts, zorgde ervoor dat een blinde weer kon zien en redde de boot van zijn discipelen op het meer van Galilea. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de vele wonderen die Jezus heeft verricht in drie korte jaren. Jezus vroeg de mensen zijn voetstappen te volgen. En tot de dag van vandaag onderwijst Jezus nog steeds de mensen van de wereld met Zijn woorden en lessen.

De drie Wijzen uit het Oosten: Alle wegen leiden naar Bethlehem als God Zijn Belofte aan de mensheid zal vervullen en er een Kind zal worden geboren in een stal. Op een ezeltje met vaste tred, maken Jozef en Maria de zware reis vanuit Nazareth naar Bethlehem, waar Maria zal bevallen van haar Zoon. De drie wijzen komen op hun kamelen uit ver gelegen landen om dit wonder te aanschouwen. En ook de schaapherders komen met hun kuddes om het Kindje Jezus hun eer te bewijzen. Vanuit Jeruzalem worden Romeinse soldaten door koning Herodes op weg gestuurd om het Kindje dat hij vreest te gaan zoeken.

Het Paasverhaal: Het verhaal begint bij het warme onthaal dat Jezus krijgt wanneer Hij op Palmzondag Jeruzalem binnenkomt. Met zijn 12 leerlingen nuttigt Hij met Pasen een avondmaal. Judas, een van zijn 12 leerlingen, wordt gestuurd door de hoge priesters, schrift geleerden en oudsten om Jezus te verraden en om hem gevangen te nemen. Jezus word gekruisigd. Als Jezus is gestorven wordt Hij in een uitgehouwen rots gelegd. Maria Magdalena gaat naar het graf om Jezus te balsemen. Als zij daar aankomt vertelt een engel haar dat Jezus is verrezen en als eerste zal verschijnen aan haar. Nadat Jezus ook met Zijn leerlingen heeft gesproken, wordt Hij ten hemel opgenomen.