Let op! Als de button "In Winkelmand" niet wordt weergegeven, is de dvd reeds uitgeleend.

B0003 – De verhalen van Jezus: Jona – Jozua en de strijd om Jericho

Film informatie

Uitleennr : B0003
Duur 60 min.
Taal : Nederlands
Ondertitels : GEEN
Categorie : Teken- animatiefilms
Subcategorie

4,00

Beschikbaar

Jona: Op een nacht richtte God zicht tot Jona. Hij vroeg Jona op te staan en naar de grote stad Nineve te gaan. Aldaar zou hij om vergiffenis moeten bidden met de bevolking, omdat God was beledigd door de sfeer in de stad. Jona staat op, maar vlucht weg van God en klimt aan boord om mee te varen naar Tarsis. God is teleurgesteld en laat een hevige storm over zee waaien. Jona wordt over boord gegooid en ingeslikt door een grote vis. Drie dagen en nachten bleef Jona in de buik. Totdat hij God vraagt om hem te redden. God bevrijdt hem en herhaalt zijn bevel. Jona gaat naar Nineve. De bevolking heeft berouw en Jona zegt dat de mensen die hun daden berouwen, vergeven zullen worden. Zo wordt de stad gespaard.

Jozua en de strijd om Jericho: Na de dood Van Mozes hebben de Hebreeuwen een nieuwe leider, Jozua. Onder het toeziend oog van hun nieuwe leider steken ze de Jordaan over en komen ze in het Beloofde Land. Maar hun komst wordt scherp in de gaten gehouden door de Kanaäniet die bezit hebben genomen over de stad Jericho en de stad niet willen afstaan. De stadsmuur rond Jericho lijkt een groot obstakel te zijn, maar Jozua is niet ontmoedigd. God heeft hem een engel gestuurd die hem verteld hoe Jozua de stadsmuur kan overwinnen. Zes dagen achtereen lopen zij een keer om de stad. Op de zevende dag trekken zij zeven keer om de stad. En als de trompetten klinken, vallen de muren van Jericho en nemen zij Jericho in.