Occultisme

Occultisme komt van het woord occult: verborgen, geheim. Tegenwoordig is weliswaar het occultisme zelf niet meer verborgen. Het wordt immers op alle terreinen van het leven openlijk gepleegd en gepropageerd. Maar nog altijd zijn de geestenwereld achter en de gevolgen van het occultisme voor geest, ziel en lichaam voor de natuurlijke mens volkomen verborgen, dus ook voor de wetenschap (parapsychologie b.v.). God heeft daarom geopenbaard, wat wij moeten weten om “onberispelijk te staan tegenover de Here”, onze God (Deut.18:13).

De maatstaf is dus Gods Woord dat o.a. in Lev. 19:26,27, 31; 20: 6,7, 26,27 en Deut 18:9-14 occultisme in de vorm van toverij (magie), van waarzeggerij (mantiek) en van contact met geesten (spiritisme) verbiedt. Het laat o.a. in Jes. 8:19-22 de gevolgen voor geest, ziel en lichaam zien bij overtreding van Gods verbod. Ook bijgeloof en afgoderij zijn een open deur voor beïnvloeding van machten der duisternis.

Spiritualiteit is populair; overal in de samenleving zie je daar de invloeden en uitwerkingen van. Toveren, geesten, spoken en duistere elementen zijn normaal geworden in games, muziek, tv-programma’s en speelgoed. Het aanbod van alternatieve geneeswijzen is groot en allerlei religies met oosterse invloeden trekken veel belangstelling. Wicca, mediums, reiki, karma, energiestromen, krachtvelden, hekserij, geleidegeesten, mandala’s, mantra’s, ‘goede magie’, nieuwentijdskinderen, meditatie, et cetera. Er komt van alles voorbij. Het is bovendien het tijdperk van het postmodernisme, waar ieder zijn eigen waarheid heeft en ieder uit allerlei religies en denkbeelden zijn eigen ‘pakketje’ kan samenstellen. Velen hebben de overtuiging dat er ‘meer is tussen hemel en aarde’. Maar wat dan, en hoe… daarover lijken de meningen uiteenlopender dan ooit tevoren.

Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond