Creationisme - Evolutie

Het creationisme is de scheppingsleer vanuit de Bijbel gezien. God heeft alles geschapen in 6 dagen. De mens, dieren, natuur.

Evolutie is het langzame proces waarbij soorten onder invloed van ‘natuurlijke selectie’ (Eugenetica) en geholpen door mutaties uit elkaar kunnen ontstaan, volgens de filosofie van Charles Darwin.

Resultaat 1–12 van de 28 resultaten wordt getoond